Vi tar hand om dig!

Vi tar hand om dig!

Distriktssköterskemottagning.

Diabetesmottagning
Det finns flera varianter av diabetes, den gemensamma nämnaren är att alla påverkar blodsockernivån. De vanligaste formerna av diabetes är typ 1 (vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet) och typ 2 (vid typ 2-diabetes blir det för mycket socker i blodet). Diabetesvård handlar framför allt om att arbeta med förebyggande åtgärder, att tänka på levnadsvanor i form av kost och motion m.fl. faktorer. Det innebär också regelbunden kontakt med diabetessköterska och läkare. Hur ofta du behöver träffa någondera är olika beroende på just din bakgrund.

Du kan kontakta vårt diabetesteam i fall du har frågor om bland annat, att komma till rätta med ett svängande blodsocker, om du har frågor kring din diabetesbehandling, om du ofta har ett lågt eller alltid högt blodsocker, om du inte träffat läkare eller diabetessköterska det senaste året, vid receptförnyelse av läkemedel och/eller hjälpmedel. Det är viktigt att du kontaktar vårdcentralen Snabbdoktor i god tid innan recept/hjälpmedel går ut.

KOL/astma
KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) påverkar dina lungor och luftvägar. Detta gör att det blir svårare att andas och att du orkar mindre än förut. Hur det påverkar kroppen, kan se olika ut för olika individer. Det går inte att bli helt frisk från KOL, men det går att göra mycket för att lindra och bromsa besvären. Det är vanligt att få KOL om man är rökare eller har varit rökare. Det är inte ovanligt att man dröjer med att söka hjälp, men desto tidigare hjälp man får, desto större chanser är det till ett fullgott liv och vardag. För att undersöka om du kan ha KOL eller vilken grad av KOL du har, är det vanligt att få genomföra en spirometri. Det innebär att du blåser i ett rör som är kopplad till en mätare, som helt enkelt visar hur dina lungor fungerar. KOL/astma-sköterskan hjälper dig med rådgivning, behandling och uppföljning. Det finns också möjlighet till vaccination mot lunginflammation i fall sköterskan anser detta nödvändigt för din hälsa. Det finns också tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut och rökavvänjare på vårdcentralen – vilka alla kan vara viktiga delar på din väg mot ett friskare liv.

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det kan bli tungt och svårt att andas. Det är inte ovanligt med hosta. Vanliga symtom är pipande och/eller väsande ljud vid andning, långvarig hosta när du är förkyld, långvarig hosta utan någon förklaring, andnöd och hostning vid ansträngning m.fl. symtom. Astma kan se väldigt olika ut för olika individer och ha olika symtom med olika intensitet. Generellt förekommer astma i två varianter: icke-allergisk astma och allergisk astma. Den icke-allergiska astman är den vanligaste hos vuxna, medan allergisk astma är vanligare hos barn. Med rätt behandling kan symtomen och/eller besvären minska ordentligt eller till och med upphöra. Vår KOL/astma-sköterska hjälper dig med rådgivning, behandling och uppföljning som är lämplig för just dig.

Hjärtsvikt
Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar och innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt av någon anledning. Detta betyder att hjärtat inte kan pumpa ut den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräckligt med syresatt blod och näring. Vanliga orsaker till att pumpförmågan är nedsatt är t ex hjärtinfarkt, högt blodtryck under längre tid, kärlkramp, rytmrubbning, klaffel eller hög alkoholkonsumtion. Symtom som kan vara tecken på hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet, svullna underben, vätska i kroppen, viktuppgång och svårt att sova plant utan att få andnöd.

Du som har hjärtsvikt behöver ofta livslång behandling och erbjuds regelbundna kontroller via vårdcentralens hjärtsviktsteam. Hjärtsviktssköterska och läkare kan hjälpa dig med information och optimering av dina läkemedel för att du ska känna dig trygg och må så bra som möjligt.

Sår
På vårdcentralen Snabbdoktor arbetar vår sårsköterska som är specialist på sårläkning. Vi hjälper till med diagnossättning, upprättande av behandlingsstrategier för personer med svårläkta sår – framför allt bensår och trycksår. Om du har diabetessår är även denna mottagning aktuell för dig.

Alltid möte samma dag

Alltid möte samma dag

Är du inte listad hos oss?

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Alla personer över 18 år kan fritt välja vårdcentral.
För barn som är under 18 år väljer vårdnadshavaren.

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill tillhöra. Det kallas ibland för att lista sig. Du kan bara tillhöra en vårdcentral i taget.

Kungsgatan 43

Kungsgatan 43

Hitta till oss.

Vi värdesätter er feedback

Vi värdesätter er feedback

Patienters egna ord efter besöket.

Andreas Alsén

Mycket bra och fräsch vårdcentral. Åkte in lite akut på kvällen med en febrig ettåring, och han hade fått undersökning, diagnos och utskrift av medicin på under 40 minuter. Mycket proffsigt bemött av personalen/ läkare mm där.

Solin Shamoun

Hade gjort illa fingret under nyår skurit väldigt djupt med kniven under mat lagning Ringde in till min vårdcentral allt va fullt, - åter kom nästa vardag 😫 Hitta detta på nätet ringde in fick tid inom en time. Jätte trevlig personal proffsigt bemötande fick all hjälp jag behövde. Tack Läkare Mahmud jätte nöjd.

Teresia Ward

Har träffat personalen på plats Och även det mobila team. Båda gångerna känt mig nöjd med besöken. Ett extra plus ger jag till det Mobila Team som finns tillgängligt när man inte har möjlighet att kunna ta sig till vårdcentralen

Jannice flodén

Väldigt trevlig vårdcentral, fräscha lokaler och underbar personal. Toppen bemötande av både läkare och sköterskor!

Monica Gustafsson-Wallin

Vänligt, tillgängligt och bra återkopplingar. Tack för att ni lyssnade.