Laddar in

Om Snabbdoktor

Snabbdoktor är en modern, framåtsträvande digital klinik med patienten i fokus, med målsättning att erbjuda Sveriges mest kvalitativa digitala vård.

 

En bättre, modernare, mer lätttillgänglig vård

Just nu pågår en digital omställning i hela samhället som förändrar vanor, behov och förväntningar, och inom hälso- och sjukvården syns en kraftig ökning av digitala hälsotjänster. Vi ser detta som ett lyft mot framtidens moderna sjukvård.

 

Med Snabbdoktors modell vill vi inspirera andra vårdaktörer att transformera sina vårdprocesser utan att riskera patientens säkerhet och arbetsmiljön för medarbetare och leverera en digital vårdmodell som kan implementeras i alla vårdkedjor.

Sveriges första digitala klinik

Med fokus på både läkare och patienter

Snabbdoktor är den första digitala kliniken i Sverige, något som skiljer oss från andra digitala vårdgivare. I och med vår egen fysiska klinik kan vi ha alla våra läkare samlade på plats, vilket inte bara säkerställer patienternas sekretess, utan även ger våra läkare den bästa möjliga arbetsmiljön för att kunna leverera vård av högsta kvalitet. Vi ställer höga krav på våra läkare gällande minskning av antibiotikaförskrivning och siktar på att bli bäst i landet gällande den frågan.