Snabbkollen, Man

Snabbkollen Man är en hälsoundersökning för dig som är frisk men som önskar en medicinsk genomgång av din hälsa för att identifiera eventuella riskfaktorer eller tidiga sjukdomstecken.

1690,00 kr

Vad kan Snabbkollen, Man berätta för dig

Vad som testas i detta paket

9 områden / 32 markörer
  • Hemoglobin (Hb)
  • Leukocyter (LPK)
  • Trombocyter (TPK)
  • MCH
  • Erytrocyter (EPK)
  • Hematokrit (EVF)

Vad ska jag göra innan Snabbkollen?

Beroende på vilka prover du ska ta, finns det några olika saker vi önskar att du gör innan.

Vissa blodprover hos oss kräver att du är fastande (10 h innan) och dessa är:
A-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, E-vitamin, Glukos, Folater, Järn och Transferrin.

Vissa blodprover behöver tas innan kl. 10:00 och dessa är:
Kortisol, Testosteron och järn.

Ska du ta blodprover för sköldkörteln ska du inte ta din medicin innan provtagningen:
TSH, T3 och T4.

Förklaringar till paket/prover

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande bild över blodets olika celler. Analysen kan ge
indikationer på ett flertal förhållanden i kroppen såsom exempelvis vitaminbrister, järnbrist och
inflammationer/infektioner.

Hemoglobin (Hb) – mängd hemoglobin i blodet. Kallas ibland för blodvärde.

Leukocyter (leukocytplasmakoncentration LPK) – partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet.

Trombocyter (trombocytplasmakoncentration TPK) – partikelkoncentration blodplättar i blodet.

MCH (hemoglobinmassa) – genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp.

Erytrocyter (erytrocytplasmakoncentration EPK) – partikelkoncentration röda blodkroppar i blodet.

EVF (Erytocytvolymfraktion, även kallat hematokrit) - är ett mått på andelen röda blodkroppar i blodet.

MCV (medelcellvolym) – genomsnittlig storlek på en röd blodkropp.

Så här fungerar Snabbkollen

Välj provpaket

Beställ det provtagningspaket som du tycker passar dig bäst. Efter genomförd beställning får du ett bekräftelsemejl. Detta mejl tar du med dig till vårdcentralen och visar upp när du kommer till provtagningen.

Lämna proverna

Du kan ta proverna när det passar dig på vårdcentralen Snabbdoktor, onsdag – fredag mellan kl. 08:00 – 10:00. Det går inte att ändra tider på grund av att vissa prover och analyser kräver dessa tider.

Provresultaten

Efter du tagit blodproverna skickas de för analys. Beroende på vilka prover du tagit, tar det olika tid att analysera. Räkna med 3–4 arbetsdagar. Proverna hamnar sedan i din journal och du kan nå dem via 1177 som vanligt.

Läkaruppföljning

När proverna är färdiga kommer de direkt till en av våra läkare som vidimerar dessa. Härefter kommer du få en läkaruppföljning digitalt via appen Snabbdoktor, där ni tillsammans går igenom proverna och du får rekommendationer för din hälsa.

Vad händer efter jag gjort en Snabbkoll?

Våra läkare går igenom dina provsvar och skriver en kommentar om din hälsostatus samt vad du kan göra för att göra livsstilsförändringar. Provsvaren och journalanteckning når du som vanligt via 1177.

Varför välja Snabbdoktor?

Vi är en full fungerande vårdcentral med alla professioner i form av allmänspecialister, distriktssjuksköterskor inom diabetes, KOL/astma, hjärtsvikt, sår med flera.

Vi går under region Sörmland och är registrerad vårdgivare hos IVO. Dina blodprover analyseras vid Unilabs. Du kan själv se dina prover och journal direkt via 1177 när svaren kommit. Välj hos för trygghet, bedömning och uppföljning av din hälsa.

Det du behöver veta för att förstå din hälsa

Vad händer när jag har beställt en hälsokontroll?
En digital remiss skickas till det Werlabs-anslutna provtagningställe som du har väljer när du aktiverar ditt test. Du kan gå direkt och göra din provtagning men observera att vissa provtagningsställen kräver tidsbokning.

Vad ska jag tänka på innan provtagning?
Kom gärna 10-15 minuter innan provtagning och ta den stunden att vila. Var noga med att följa eventuella instruktioner på plats.

Vad ska jag ha med mig till provtagning?
Det enda du behöver ta med dig är en giltig legitimation.


När får jag tillgång till mina resultat?

Vissa tester har lite längre svarstid men du kan räkna med att ha dina resultat inom 2-4 arbetsdagar.