Vaccinationer

Välkommen till vaccinationsbokning på Vårdcentralen Snabbdoktor

Du som är över 65 år eller tillhör riskgrupp rekommenderas vaccin mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker (mot lunginflammation). Vaccinen går bra att kombineras vid samma tillfälle och är kostnadsfria för denna patientgrupp. Om du är under 65 år och ej tillhör riskgrupp kan du boka tid för vaccin här, betalning sker då via faktura. Läs mer här vad som betraktas som riskgrupp Rekommendationer för vaccination — Folkhälsomyndigheten.


Vi vaccinerar mot:

  • Pneumokocker 390 SEK (kostnadsfritt om du är över 65 år eller tillhör riskgrupp)
  • Säsongsinfluensa 350 SEK (kostnadsfritt om du är över 65år eller tillhör riskgrupp), startar under hösten 2024
  • TBE till vuxna 390 SEK 
  • TBE till barn 3-18 år (avgiftsfritt)
  • Covid-19 Kostnadsfritt för alla
 

1177.se kan du läsa mer om vilka vaccinationer du rekommenderas och om du ingår i en grupp som får vaccination utan kostnad.


Viktig information angående påfyllnadsdos mot Covid-19 under våren 2024

Vaccinet rekommenderas till alla födda 1944 eller tidigare samt de som har vårdinsatser via hemtjänst. Övriga rekommenderas ej påfyllnadsdos under våren. Om du tillhör riskgrupp pga. sjukdom behöver du ha läkarordination för påfyllnadsdos, ta kontakt med din läkare för detta och medtag till vaccinationstillfället. Vaccinet är kostnadsfritt för de aktuella grupperna. Det ska ha gått minst 3 månader sedan tidigare dos. Det går inte att köpa en Covid-19-dos.
Via Folkhälsomyndigheten kan du läsa om kraven för vårens vaccinationer: Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024